Hướng dẫn cài đặt phần mềm KBIVMS - KBVISION

22/01/2018 | Lượt thích: 1349

Hướng dẫn cài đặt phần mềm xem trên máy vi tính đới với hệ thống camera KBVISION USA

đầu tiên bạn tải phần mềm cài đạt về --> DOWLOAD

sau khi tải xong các bạn giải nén vào bất đầu cài đặt

chọn " I have read and agree" ---> Next


các bạn chọn tiếp NEXTChọn --> Install 
sau khi cài đạt xong


chọn ---> Finish
 
4.5 bởi 5268 người xem