Hướng dẫn sử dụng cài đặt GS3500V2014

06/11/2017 | Lượt thích: 282


Camera Trần Tuấn Việt Nam
sẽ hướng dẫn bạn các cài đặt và hướng dẫn sử dụng GS3500V2014

CÀI ĐẶT THIỀT BỊ VÀO TRUNG TÂM :

Tắt nguồn và mở nguồn lại

- Nhấn SET khoảngà Thấy đèn từ Vùng 1 đến Vùng 6 sáng đứng yên à Nhấn SET 1 cái tiếp theo àLúc này chỉ đèn số Vùng 1 sáng àTa kích thiết bị thứ 1 vào à Nghe tiếng Bip kéo dài là OK

- Tương ứng (Vùng 2) à Nhấn SET 1 cái tiếp theo àLúc này chỉ đèn Vùng số 2 sáng àTa kích thiết bị 2 vào à Nghe tiếng Bíp kéo dài là OK

- Tương ứng từ Vùng 3 cho đến Vùng 6 Ta làm như trên

*CHÚ Ý : Khi cài xong thiết bị nào thì phải TẮT nguồn thiết bị đó đi..

 - CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI VÀO TRUNG TÂM BÁO TRỘM :

☼ Bằng cuộc gọi :

-Dùng đt bất kỳ gọi vào số đt ở trung tâmàSau 1 hồi chuông nghe tiếng Bip ta bấm àPassword (Mặc định 8888)  51 ( Số ĐT thứ 1 ) #

52 ( Số ĐT thứ 2 ) #

------- Cho Đến ------

56 ( Số ĐT thứ 6 ) #

- Bộ trung tâm cho phép ta cài đặt 6 số điện thoại

CHÚ Ý : Khi tiến hành cài đặt ---Ta bấm ký tự nào trên bàn phím điện thoại phải nghe tiếng bíp thì     được --- Còn không nghe tiếng bíp thì ta phải làm lại từ đầu…

☼ Bằng tin nhắn SMS : - Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau :

[ Password ][ 5X ][ số điện thoại ][ # ] à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

Password :8888 –---- X : ( là số thứ tự của đt cần cài đặt từ 1 đến 6 )

Ví dụ: ta cài số đt thứ 1 là :0909123456 thì soạn tin nhắn như sau:8888510909123456#       

 – CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI NHẬN TIN NHẮN TỪ TRUNG TÂM:

☼ Bằng cuộc gọi :

- Dùng đt bất kỳ gọi vào số đt ở trung tâm à Sau 1 hồi chuông nghe tiếng Bip ta bấm àPassword (8888)  57 ( số điện thoại thứ 1 ) #

58 ( số điện thoại thứ 2 ) #

59 ( số điện thoại thứ 3 ) #

( Trung tâm cho phép ta cài đặt được 3 số đt nhận tin nhắn )

☼ Bằng tin nhắn SMS : - Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau :

[ Password ][ 5X ][ số điện thoại ][ # ] à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

Password :8888–---- X : ( có thứ tự từ 7 đến 9 )

Ví dụ: ta cài số đt là :0909123456 thì soạn tin nhắn như sau:8888570909123456#

‘ – THAY ĐỔI PASSWORD CÀI ĐẶT CỦA TRUNG TÂM(SETING) :

☼ Bằng cuộc gọi :

-Dùng đt bất kỳ gọi vào số đt ờ trung tâmà Sau 1 hồi chuông nghe tiêng bip à Bấm Pass củ (8888) àBấm 31à Bấm password mới àBấm #  (pass có 4 ký tự)

(Pass cài đặt mặc định là : 8888 )                        

☼ Bằng tin nhắn SMS : - Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau :

[ Password ][ 31 ][ XXXX ][ # ] à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

Password :8888 –---- XXXX : ( là password mới )

’ - THAY ĐỔI PASSWORD ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TẮT/MỞ BỘ TRUNG TÂM:

☼ Bằng cuộc gọi :

ààSau 1 hồi chuông nghe tiêng bip -Dùng đt bất kỳ gọi vào số ĐT  ờ Trung tâmBấm Passsetting(mặc định là 8888 )àBấm 30( Password Mới ) #   : pass đk mặc định là 1234

( Kết thúc cuộc gọi là OK )

☼ Bằng tin nhắn SMS : - Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau :

[ Password Setting][ 30 ][ XXXX ][ # ] à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

Password :8888 là mặc định –---- XXXX : ( là số password mới )

“– GHI ÂM LỜI THOẠI VÀO TRUNG TÂM :

- Nhấn SET 3 lần à Nghe ở Trung Tâm phát âm thanh recod àLúc này ta đọc lời ghi âm vào àKhi nghe tiếng Bíp kéo dài thì đã ghi âm thành công.

”– ĐIẾU KHIỂN TẮT MỞ BẰNG ĐIỆN THOẠI :

☼ Bằng cuộc gọi : - Dùng đt bất kỳ gọi vào số đt ở trung tâm

+ Bấm Password ( 1234 ) --Bấm phím “ 1 “ ( Mở chế độ báo động )

-- Bấm phím “ 2 “ ( Tắt chế độ báo động )

-- Bấm phím “ 6 “ ( đk mở điện 12v )

-- Bấm phím “ 7 “ ( đk tắt điện 12v )

-- Bấm phím “ 9 “ ( Mở đàm thoại 2 chiều giữa bộ tt và đt )

-- Bấm phím “ * “ ( Kết thúc đàm thoại 2 chiều )

* Bộ trung tâm gọi đt cho ta à Bấm nghe à Bấm phím “ 2 “ để tắt báo động.

☼ Bằng tin nhắn SMS : - Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau

[ Password ĐK][ X ][ # ] à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

Password đk mặc định là :1234 –---- X = 1 : ( là mở báo động )

--- X = 2 : ( là tắt báo động )

• – RESET BỘ TRUNG TÂM :

- Tắt Nguồn à Nhấn giử SET và đồng thời mở nguồn lên à Nghe tiếng Bíp kéo dài khoảng

Chúc Các Bạn Thành Công…!

 

Các dịch vụ lắp đặt tại Tây Nguyên: lắp đặt camera tại Đăk Lăk , Lắp đặt camera tại Gia lai, Lắp đặt camera tại Kontum, Lắp đặt camera tại Lâm Đồng, Lắp đặt camera tại Đak Nông
 

CAMERA TRẦN TUẤN VIỆT NAM

  • Trụ sở chính: 69D Tôn Thất Tùng - Gia Lai 0932505042 - 0596292999
  • Trụ sở  2: 66/12a Hòa Thuận - BMT- Đak Lak - 0981315181 - 05003.830559
  • Trụ sở  3: 20 Bà Triệu - Tp.Kontum - 0997.002.003 - 0934.823.843
  • www.cameratrantuan.com - www.trantuanvietnam.vn - www.trantuanvietnam.com - tuant915@gmail.com
  • Email: tuant915@gmail.com

4.5 bởi 5264 người xem